Termomodernizacja hali przemysłowej zakładu produkcyjnego w Trzebieniu przy ul. Bolesławieckiej 11

1) nazwa zadania: Termomodernizacja hali przemysłowej zakładu produkcyjnego w Trzebieniu przy ul. Bolesławieckiej 11
2) wartość ogólna przedsięwzięcia: 289.340,20 PLN
3) wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: POŻYCZKA W KWOCIE 217.000,00 PLN

 


www.wfosigw.wroclaw.pl