Elementy stropowe - szczegóły konstrukcyjne

 

Szczegóły konstrukcyjne

Stropy prefabrykowane zespolone typu "filigran" można opierać na konstrukcji murowanej, żelbetowej, w przypadku stosowania kszałtek ze styropianu konieczne jest wykonanie podlewki.
Zastosowanie tych stropów pozwala na opieranie ich na podciągach, ale także na wykonywanie podciągów ukrytych - żelbetowych i stalowych. Istnieje również możliwość wykonania nadciągów i elementów  balkonowych, a także elementów wspornikowych. Elementy skrajne stropu mogą być zamknięte umożliwiając zabetonowanie stropu bez konieczności szalowania.
Wyjątkowość tych stropów to możliwość łączenia płyt o różnych kierunkach zbrojenia głównego, a także łączenia stropu zespolonego z innymi rodzaju stropów (np. wykonywanych na mokro, płytami SP, itp.)
Płyta stropu zespolonego pozwala na szerokie zastosowanie elementów izolacyjnych typu Schöck-Isokorb, który jest dostarczany już częściowo zabudowany w płycie; można również wbudowywać elementy instalacji elektrycznych.

 

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne

szczegóły konstrukcyjne