Prefabrykowany strop zespolony typu "filigran"

ZASTOSOWANIE:
 • budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne;
 • budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, hotele, itp.);
 • budownictwo przemysłowe (hale produkcyjne, magazynowe, budynki biurowe, itp.).
 
Zespolony strop "filigran" jest doskonałym rozwiązaniem stosowanym w całej Europie. Można go stosować we wszystkich rodzajach budownictwa, nie ograniczając przy  tym   inwencji   twórczej   architektów.   Strop filigran łączy  wytrzymałość tradycyjnych   stropów żelbetowych  wylewanych na   mokro  oraz  szybkość montażu   charakterystyczną dla prefabrykatów. Płyty   prefabrykowane   stanowiące   element   konstrukcyjny   stropu są projektowane i wykonywane  na konkretne zamówienie klienta. Związane są z tym zalety, które uwidaczniają się nie tylko w  cechach samej płyty, ale również na etapie projektowania i montażu.
 
 

 

płyta stropu płyta stropu
płyta balkonowa płyta balkonowa
płyta spocznikowa płyta spocznikowa

 

Charakterystyka płyty stropu filigran

Długość     płyty od 1,20m do 10,00 m
Szerokość płyty od 0,60m do 2,485 m
Grubość płyty od 0,05m do 0,075m
Masa 125 kg/m' (dla płyty grubości 5 cm)
Grubość warstwy nadbetonu zależna od obciążeń i rozpiętości
Beton prefabrykatu klasa C20/25  i wyższa
Odporność ogniowa wg wymagań klienta

 

PREFABRYKAT

 1. Duża dokładność i gładkość produkowanych przez nas stropów eliminuje potrzebę tynkowania, dlatego konieczne prace kosmetyczne na dolnej powierzchni stropów ograniczają się do wyszpachlowania spoiny międzypłytowej. Ponadto wysoka jakość wykonania elementów pozwala znacznie skrócić czas potrzebny na tapetowanie, nakładanie okładzin natryskowych itp.
 2. Wykonujemy prefabrykaty w dowolnych kształtach dopasowane do rzutu pomieszczenia (np. trójkąty, koła, wieloboki).
 3. Zapewniamy wykonanie wszelkich otworów i przebić (wentylacyjnych, kanalizacyjnych, itp.) na etapie wytwarzania prefabrykatu.
 4. Istnieje  możliwości wbudowania  w  prefabrykat  akcesoriów  (np.  węże  PG, puszki elektryczne) do późniejszego montażu instalacji elektrycznej.
 5. Wykonanie stropu jako wieloprzęsłowego i dwukierunkowo zbrojonego pozwala znacznie ograniczyć ilość wbudowywanej stali.
 6. Nasze stropy są przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń użytkowych od 1,5kN/m2 do 10kN/m2, max15kN/m2.
 7. Elementy prefabrykowane wykonujemy z wysokiej klasy betonu - minimum C20/25.
 8. Przeniesienie produkcji do zakładów prefabrykacji umożliwiło wykonawcom uniezależnienie się od warunków atmosferycznych, co zapewnia terminowe i niezawodne dotrzymanie terminów budowy.
Różne kształty płyt Różne kształty płyt Różne kształty płyt
Różne kształty płyt Różne kształty płyt Różne kształty płyt


Gotowy prefabrykat zostaje przetransportowany, w uzgodnionym terminie na budowę, Jego rozmiary i niewielka waga (125kg/m2) sprawiają, iż przewóz nie wymaga angażowania specjalnych pojazdów -jeden 24 tonowy samochód zabiera ok. 160 m2 płyt. Na placu budowy rozpoczyna się montaż, najczęściej bezpośrednio z samochodu.Na tym etapie ujawniają się kolejne zalety naszego stropu.